رونمایی از پروژه‌ی اپلیکیشن QR و واقعیت مجازی تالار حوض‌خانه مجموعه‌ی کاخ گلستان