رونمایی از پروژه‌ی اپلیکیشن QR و واقعیت مجازی تالار حوض‌خانه مجموعه‌ی کاخ گلستان

۲۶ شهریور ۱۳۹۶|

رونمایی از پروژه‌ی اپلیکیشن QR و واقعیت مجازی تالار حوض‌خانه مجموعه‌ی کاخ گلستان