تولید محتوای وب‌سایت یاسی طاهری

زندگی داستانی است با فصل‌های مختلف که در عین درهم‌تنیده بودن، هرکدام هویت مستقلی دارند. یکی از فصل‌هایش کار و هویتی است که این کار به ما می‌بخشد. ازدواج و روز بزرگ زندگی ما فصل دیگری از این داستان طولانی است. میهمانی‌ها و دورهمی‌های دوستانه فصل‌های منفصلی است که طعم زندگی‌مان را تازه می‌کند و برای ادامه‌ی راه به ما انرژی می‌دهد. گاهی وقت‌ها هم در فصل‌هایی از داستان می‌خواهیم به خودمان برسیم و فقط خودمان حضور داشته باشیم؛ به عبارت دیگر قهرمان قصه‌ی خود باشیم. اما این داستان هم مثل تمام داستان‌های دیگر گاه فصل‌های تلخی دارد و در این فصل‌های تلخ، ممکن است عزیزی را از دست بدهیم.